הלוואות בנקאיות ליצואנים

הלוואות בנקאיות ליצואנים

ישראל היא מדינה בעלת רכיב יצוא משמעותי וגדול מאוד באופן יחסי בתוצר הלאומי הגולמי שלה. מעל ל 40% מהתוצר של ישראל מגיע מיצוא מוצרים שונים, החל מתוצרת חקלאית לסוגיה השונים (ירקות ופירות, פרחים וכד') וכלה במוצרים עתירי טכנולוגיה שונים כמו גנרטורים.

מסיבה זו מושם דגש מיוחד במדיניות המוניטארית של בנק ישראל על שערי החליפין השונים של השקל מול המטבעות העיקריים הנכנסים לכיס היצואנים (בעיקר דולר ויורו).

עקב מעמדו הרם של סקטור היצוא במדינה חשוב מאוד לתמוך ולעודד את היצוא לסוגיו השונים.

הלוואות בנקאיות בתנאים מועדפים

אחת הדרכים בהן נוקטת המדינה לעידוד ותמיכה ביצואנים היא על ידי העמדת קרן אשר מעניקה ליצואנים ערבויות להלוואות בנקאיות, כך שהם לא נדרשים לספק ערבים משל עצמם.

כיצד מתבצע התהליך?

בדומה לקרנות אחרות המעניקות הלוואות בנקאיות בערבות המדינה דוגמת הקרן לסיוע לעסקים קטנים והקרן לסיוע לעסקים בינוניים, גם במקרה של הקרן להלוואות ליצואנים ישנה חברה פרטית אשר מנהלת מטעם המדינה את הקרן ומתווכת בין הבנקים ליצואנים.

התהליך מתחיל בכך שהיצואן המבקש הלוואה מגיש בקשה ותכנית עסקית לחברה המנהלת. במהלך תקופה קצרה של כמה שבועות מנהלת החברה בדיקה של היצואן ועסקו, על מנת לבחון אם סיכוייו להחזיר בזמן את ההלוואה המיועדת גבוהים מספיק.

במידה ונמצא כי מצב העסק סביר וסיכויי החזרת ההלוואה גבוהים דיו מועברת המלצה מפורטת מהחברה לבנק הרלבנטי אשר נותן הלוואות מסוג זה. הבנק כמובן מבצע בדיקה משל עצמו באמצעות כלכלנים ויועצים כלכליים העובדים עבורו, ולבסוף מחליט האם להלוות את הכסף ליצואן או לא.

במידה והכול עבר בשלום והיצואן נמצא ראוי להלוואה הן מבחינת החברה המנהלת והן מבחינת הבנק המלווה, מוענקת ליצואן הלוואה בסכום מסוים, כאשר את הערבות להלוואה מספקת המדינה. משמעות הדבר היא שבמידה ומסיבה בלתי צפויה כלשהי היצואן אינו מצליח לעמוד בהחזר ההלוואה, המדינה היא שמחזירה את הכסף לבנק במקומו. בפועל מקרים מסוג אלו הם נדירים מאוד, שכן יצואן אשר עבר את כל תהליך הבדיקה, סביר מאוד כי יעמוד בתנאי החזרת ההלוואה.

הענקת ערבות מדינה להלוואות בנקאיות נשמעת להרבה אנשים אשר אינם בקיאים בתחום כדבר זניח יחסית שלא שווה לעבור עבורו את כל התהליך המצוין לעיל, אך חייבים לזכור דבר אחד – עבור בעלי עסקים מתחילים או אפילו יותר ותיקים החסרים גב כלכלי איתן, העמדת ערבויות להלוואות בנקאיות בגובה מאות אלפי שקלים היא לא דבר של מה בכך. חברים ואפילו משפחה אינם ממהרים לחתום על ערבויות, מסיבות מובנות – במקרים בלתי צפויים הם עלולים למצוא עצמם משועבדים לתקופות ארוכות לבנקים, מצב אשר עלול ממש להרוס חיים של אנשים.

לכן טוב עשתה המדינה בכך שהעמידה ליצואנים הכל כך חשובים לכלכלת המדינה אפשרות לנטילת הלוואות בנקאיות גם ללא המצאת ערבים פרטיים.

היכנסו לפרטים נוספים לאתר gryn.co.il